Minska trafiken på vägarna med egna tvätthallar

Som företagare vet man att det är viktigt att hålla sina fordon rena eftersom det är en bra investering.
Fordonen håller längre och behåller sitt värde längre.

Rost håller sig borta om man sköljer bort vägsalter som stänks upp på fordonet när man kör.
Att använda sig av publika tvätthallar är kanske enkelt men blir dyrt i längden om man har många fordon i sitt företag.

Förutsatt att ditt företag inte befinner sig bredvid en allmän tvätthall så blir det en hel del trafik fram och tillbaka för att tvätta fordonen.
Det tar även tid att köra så på en fredagseftermiddag så kanske man gärna vill skippa tvätten för att komma hem tidigare.

Att bygga tvätthall för sitt eget företag är en bra investering där man sparar på tiden och trafiken på vägarna samtidigt som man sparar pengar och är rädd om miljön.
Om man pratar mer om miljön så har du fler fördelar med en egen tvätthall än med att använda andra.

Ur miljösynpunkt så använder man mindre resurser och rengöringsmedel med en egen tvätthall, den står inte och är igång hela tiden när den inte används.
Rengöringsmedel i skumform är överlägset bättre eftersom det krävs mycket mindre och skummet har en rengörande effekt.
Eftersom medlet binds i skumform så slipper man att andas in små droppar av rengöringsmedel i luften som det blir i en allmän tvätthall.

Som företagare måste man dra sitt strå till stacken när det gäller miljötänkande och åtgärder i rätt riktning för klimatet.
Renare fordon bidrar till att kunderna får bättre uppfattning om företaget där det anses vara ansvarstagande och bra.

När man kör ett nytvättat fordon från en allmän tvätthall så är det alltid något som sitter kvar som rinner av när man kör och sprids ut på vägar och i natur där det inte hör hemma.