Levin Juristbyrå

En notarius publicus Linköping är en jurist Linköping som har i uppgift att hjälpa allmänheten, genom att kontrollera och dessutom intyga sanningen vid olika uppdrag. Som du kanske hör på titeln är notarius publicus en mycket gammal svensk tradition. Titeln härstammar från latin och betyder något i stil med offentlig notarie eller sekreterare.

Vem kan bli notarius publicus?

Alla notarius publicus måste ha en juristexamen. Du får dessutom inte ha en förvaltare eller vara försatt i konkurs.

Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen och uppdraget är ofta tidsbegränsat. De bestämmer också inom vilket område personen skall utföra sitt uppdrag. Uppdraget gäller ofta i en kommun, men de har även behörighet att utföra uppdrag utanför det tilldelade området.

Vad gör man som notarius publicus?

Notarius publicus har bland annat till uppgift att hjälpa allmänheten med:

  • Översättningar, intyga namnunderskrifter, kopior men även annat som rör innehåll i olika dokument.
  • Vara vittne när ett förvaringsrum stängs eller öppnas, men även om ett rum skall förseglas eller brytas upp.
  • Kontrollant vid lotteridragningar
  • Bekräfta om någon har behörighet att utföra vissa saker, eller rätt tjänsteställning eller kompetens att vara företräde för någon annan.

Så här fungerar det i praktiken

Om du vill att en notarius publicus skall bestryka en namnteckning behöver du vanligen besöka notarius publicus. Du visar upp ditt ID och notarius Publicus bevittnar och intygar namnteckningen. Skall du bestyrka eller intyga en firmateckning krävs i regel registerutdrag från Bolagsverket där det framgår alla firmatecknare framgår

Om du skall intyga handlingar som skall visas i utlandet fungerar Apostille som ett intyg.

Vad en Notarius Publicus inte får lov att göra

  • Notarius Publicus får inte utföra uppdrag som ingår i svenska myndigheters arbetsuppgifter och inte heller uppdrag som är olämpliga eller kan utnyttjas på ett olämpligt sätt i reklam eller dylikt. Men de har heller ingen skyldighet att sköta delgivningen av olika handlingar är heller inte skyldiga att utföra tjänster som rimligtvis inte kan begäras.

Här hittar du notarius publicus Linköping. Levin Juristbyrå kan även bistå med hjälp inom affärsjuridik och familjerätt.