Företagsfotograf Täby

Då ditt företag behöver få nya bilder av de anställda kan du anlita oss. Eller kanske behövs nya CV bilder? Vår studio ligger i Täby, men vi reser dock runt i resten av landet också, och hjälper till med ditt företagsfotografi. Vi åtar oss därmed gärna uppgiften att bli din företagsfotograf. Eftersom det i dagens läge finns ett överflöd av information är din företagsbild mycket viktig. Det är väldigt viktigt att fånga känslan av företagets själ i bilden. Detta är vi nämligen experter på. Vi fotograferar klassiska företagsbilder. Därtill är vi mycket bra på att fånga dina anställda i mera avslappnade situationer och få det på bild.

Kunder som vi har jobbat med är allt från en leende revisionsbyrå till ett ultramodernt djursjukhus. Bäst blir resultatet då vi har god tid på oss att diskutera igenom din idé för ditt företag. Tag kontakt med oss och vi ger dig en offert.

Olika fotografier

Du kan exempelvis ta ett företagsfotografi på dina anställda som grupp. Du kan därmed välja på att göra en mer strikt gruppbild med slipsar eller däremot en mer lättsam teambild. Att ta en gruppbild förstärker dessutom imagon på företaget och stärker även teamkänslan. Denna bild är bra att sätta upp på hemsidan och även på kontoret.

Varje företag bör också ha personliga porträtt av alla de anställda. Du kan ha en mera strikt vision för ditt företag på fotografiet. Men mera avslappnade porträtt visar personligheten på de anställda på bästa tänkbara sätt. Eftersom det idag finns en massa sociala medier, kan en bra bild fånga uppmärksamheten. Det är viktigt att få fram företagets budskap och varumärke både snabbt och snyggt. Bilden bör fånga tittarens intresse och i bästa fall få tittaren att välja ditt företag. Du kan därtill förmedla känslan genom att endera välja att fotografierna ska vara i svart vitt eller i färg. Boka fotograf Stockholm!