Vikten av kollektivavtal

Sverige har vi ett unikt sätt att reglera löner och arbetsvillkor. Nämligen det vi kallar för ett kollektivavtal. Kollektivavtalet har både för- och nackdelar. Det vill säga, i olika sammanhang kan det ge bra eller dåliga följder för arbetsköpare respektive löntagare. Kollektivavtal har en riktigt spännande historia, som är nära kopplad till svensk historia i stort. Det är även omtvistat och debatteras än idag, ur många olika perspektiv. Du kan hitta en mängd åsikter bland chefer, anställda och politiker som är för kollektivavtal, emot eller till och med någonstans mitt emellan i frågan. Inte sällan befinner sig dessa människor också i samma ”läger”. Somliga företagare är alltså positiva till kollektivavtal, andra negativa, trots att de delar samma ekonomiska intresse. Hur går det ihop? Låt oss djupdyka i frågan om ST Kollektivavtal.

Kollektivavtalets historia

Det kanske kan vara svårt att tro det idag, men i början av 1900-talet var Sverige ett av de oroligaste länderna i världen vad gäller konflikter på arbetsplatserna. Strejkerna avlöste varandra i en ständig dragkamp mellan chefer och arbetare. Arbetsgivare var som regel mycket kritiska mot arbetarorganisering över huvud taget. Löntagarna å sin sida, saknade helt lagstadgade rättigheter. För att bättre reglera arbetsmarknaden ingick arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som ST kollektivavtal. Förhandlingarna mellan de anställdas LO och näringslivets SAF utmynnade i den så kallade decemberkompromissen år 1906. Kompromissen innebar då att de anställda gav upp sin rätt att strejka, så kallad fredsplikt, så länge deras chef följde sin del av avtalet. Istället för konflikt började vi lösa våra meningsskiljaktigheter genom förhandling. Avtalet skrivs alltid mellan intresseföreningarna, alltså förbunden, inte mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. År 1928 beslutade riksdagen att anta lagen om kollektivavtal som gäller än idag.

Fackförbund och kollektivavtal

Det finns många fackförbund som organiserar oss som lönearbetar. Anledningen är att vi alla kan befinna oss i väldigt olika situationer beroende på vilket arbete vi utför. Därmed måste villkoren i våra kollektivavtal se lite annorlunda ut. Kollektivavtal ST är som du säkert vet till för statligt anställda, vilket är en mångfacetterad grupp i sig själv. En del fackföreningar organiserar sina medlemmar baserat på vilken sektor de tillhör. Det kan vara byggbranschen, lantbrukare eller akademiker bara för att nämna några. Vidare finns det också intresseförbund för egenföretagare, frilansare och konstnärer som befinner sig i sin egen, ibland något komplicerade, arbetssituation. Det alla fackförbund har gemensamt är att de finns till för att försvara anställdas intressen gentemot företaget, eller individen, som anställer oss. Som vi förklarat tidigare handlar en stor del av fackföreningens uppdrag att förhandla fram kollektivavtal som är så förmånliga för oss som möjligt.

Andra uppgifter för en fackförening

ST fackförbundet förhandlar inte bara med arbetsgivare, utan med politiker som har möjlighet att förbättra en hel yrkessektor. Det slutar dock inte där. Din fackförening ska även kunna ge dig råd om olika specifika situationer som kan uppstå på jobbet. Det gör de genom att tillhandahålla jurister som är experter på just arbetsrätt. Våra karriärer handlar sällan bara om ren överlevnad, utan många av oss vill utvecklas och utmanas. Då kan din fackförening hjälpa dig genom utbildningar eller karriärcoacher. Utanför jobbet finns det fler fördelar med att vara medlem i en fackförening. Du och resten av din familj brukar kunna få rabatter på lån och försäkringar genom ditt medlemskap. En aktiv och välorganiserad fackförening ordnar regelbundna event.

Från rättigheter till roligheter

Just event för våra medlemmar är en stor del av STs syfte. I grund och botten vill vi utbilda er, som vi gör nu med information om kollektivavtal och andra rättigheter. Vi får inte heller glömma bort den sociala aspekten i att vara aktiv i facket. Träffarna blir tillfällen att lära sig, att nätverka med andra inom samma bransch och sist men inte minst att ha roligt ihop. Gå med i ett statligt fackförbund – gå med i ST direkt. Gå med i facket!…

Levin Juristbyrå

En notarius publicus Linköping är en jurist Linköping som har i uppgift att hjälpa allmänheten, genom att kontrollera och dessutom intyga sanningen vid olika uppdrag. Som du kanske hör på titeln är notarius publicus en mycket gammal svensk tradition. Titeln härstammar från latin och betyder något i stil med offentlig notarie eller sekreterare.

Vem kan bli notarius publicus?

Alla notarius publicus måste ha en juristexamen. Du får dessutom inte ha en förvaltare eller vara försatt i konkurs.

Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen och uppdraget är ofta tidsbegränsat. De bestämmer också inom vilket område personen skall utföra sitt uppdrag. Uppdraget gäller ofta i en kommun, men de har även behörighet att utföra uppdrag utanför det tilldelade området.

Vad gör man som notarius publicus?

Notarius publicus har bland annat till uppgift att hjälpa allmänheten med:

  • Översättningar, intyga namnunderskrifter, kopior men även annat som rör innehåll i olika dokument.
  • Vara vittne när ett förvaringsrum stängs eller öppnas, men även om ett rum skall förseglas eller brytas upp.
  • Kontrollant vid lotteridragningar
  • Bekräfta om någon har behörighet att utföra vissa saker, eller rätt tjänsteställning eller kompetens att vara företräde för någon annan.

Så här fungerar det i praktiken

Om du vill att en notarius publicus skall bestryka en namnteckning behöver du vanligen besöka notarius publicus. Du visar upp ditt ID och notarius Publicus bevittnar och intygar namnteckningen. Skall du bestyrka eller intyga en firmateckning krävs i regel registerutdrag från Bolagsverket där det framgår alla firmatecknare framgår

Om du skall intyga handlingar som skall visas i utlandet fungerar Apostille som ett intyg.

Vad en Notarius Publicus inte får lov att göra

  • Notarius Publicus får inte utföra uppdrag som ingår i svenska myndigheters arbetsuppgifter och inte heller uppdrag som är olämpliga eller kan utnyttjas på ett olämpligt sätt i reklam eller dylikt. Men de har heller ingen skyldighet att sköta delgivningen av olika handlingar är heller inte skyldiga att utföra tjänster som rimligtvis inte kan begäras.

Här hittar du notarius publicus Linköping. Levin Juristbyrå kan även bistå med hjälp inom affärsjuridik och familjerätt.…

Företagsfotograf Täby

Då ditt företag behöver få nya bilder av de anställda kan du anlita oss. Eller kanske behövs nya CV bilder? Vår studio ligger i Täby, men vi reser dock runt i resten av landet också, och hjälper till med ditt företagsfotografi. Vi åtar oss därmed gärna uppgiften att bli din företagsfotograf. Eftersom det i dagens läge finns ett överflöd av information är din företagsbild mycket viktig. Det är väldigt viktigt att fånga känslan av företagets själ i bilden. Detta är vi nämligen experter på. Vi fotograferar klassiska företagsbilder. Därtill är vi mycket bra på att fånga dina anställda i mera avslappnade situationer och få det på bild.

Kunder som vi har jobbat med är allt från en leende revisionsbyrå till ett ultramodernt djursjukhus. Bäst blir resultatet då vi har god tid på oss att diskutera igenom din idé för ditt företag. Tag kontakt med oss och vi ger dig en offert.

Olika fotografier

Du kan exempelvis ta ett företagsfotografi på dina anställda som grupp. Du kan därmed välja på att göra en mer strikt gruppbild med slipsar eller däremot en mer lättsam teambild. Att ta en gruppbild förstärker dessutom imagon på företaget och stärker även teamkänslan. Denna bild är bra att sätta upp på hemsidan och även på kontoret.

Varje företag bör också ha personliga porträtt av alla de anställda. Du kan ha en mera strikt vision för ditt företag på fotografiet. Men mera avslappnade porträtt visar personligheten på de anställda på bästa tänkbara sätt. Eftersom det idag finns en massa sociala medier, kan en bra bild fånga uppmärksamheten. Det är viktigt att få fram företagets budskap och varumärke både snabbt och snyggt. Bilden bör fånga tittarens intresse och i bästa fall få tittaren att välja ditt företag. Du kan därtill förmedla känslan genom att endera välja att fotografierna ska vara i svart vitt eller i färg. Boka fotograf Stockholm!…

Skillnaden mellan en ren och en smutsig butik.

Som företagare vet man oftast om att kundernas upplevelse är viktig.
Får en kund bra inställning till företaget så bidrar det till bra rykte, fler kunder och ökad lönsamhet.
Många seriösa företag anlitar bra städfirma så att man kan lita på att allt hålls rent och fint.

När en kund kommer in i en ren butikslokal eller kontorslokal så innebär det att kunden blir mer vänligt inställd till produkter och tjänster som företaget tillhandahåller.
Om lokalerna är smutsiga så spelar det inte roll hur hög kvalitet varorna eller tjänsterna är för att det bedöms hand i hand med lokalens renlighet.
Dessutom så är kunder benägna att dela med sig av sina upplevelser lättare om det är negativa upplevelser.

Vill man ha som butik en långsiktig ökad lönsamhet så ska man lägga tyngd på sin butiksstädning Stockholm.
Genom att skapa en renare tillvaro på sin arbetsplats så ökar man samtidigt trivseln och hälsofördelarna för alla berörda parter.
Man kan även få mer tid över till att bemöta kunder och fylla på sitt lager om man överlåter lokalvården till städfirmor Nacka.

Har man anlitat en kunnig och erfaren städhjälp Stockholm som avlastar och sköter städningen så blir det färre stressiga arbetsdagar.
Kundernas trivsel och förtroende ökar när man ser en riktigt bra butiksstädning. Genom att städningen utförs regelbundet så hinner det aldrig bildas smutsfläckar eller damm som flyttas runt.
Känner man att butiken känns respektabel så kan man ge en bättre service och i vissa fall ta bättre betalt

Det är inte bara butiksutrymmet som man måste hålla rent utan det är även personalutrymmen och lager som måste hålla en viss standard.
Som anställd så vill man hålla sig frisk och det är lättare att göra det på en ren arbetsplats.
Rena personalutrymmen innebär en friskare personal som håller sig effektiv och sjukskrivningarna minskar.

När man anlitar en städfirma Stockholm så ska man känna att man lägger sin lokalvård i trygga händer, många städföretag har flerårig erfarenhet inom branschen.
Erfaren städpersonal vet vad som krävs för att hålla det rent och kan ge dig råd om hur man bör lägga upp sin städning i företaget.

Städ Stockholm i en butik är till den största delen golvvård där man dammsuger och moppar golven.
Är det större ytor så kan man köra omkring med en större maskin som rengör snabbt.
Man dammar och torkar av samtliga ytor regelbundet så att man håller det dammfritt.
Köksutrymmen, toalett och omklädningsrum rengör man oftast dagligen eftersom det är gemensamma utrymmen som används dagligen.

Genom att rengöra gemensamma utrymmen så minskar man smittspridning av bakterier och virus som orsakar sjukdomar och besvär.
Om någon i personalen blir sjuk så vill man säkerställa att det inte sprids till dom andra i personalen genom att hålla det rent i lokalerna.
Brister städningen på något sätt så finns det en stor risk att större delen av personalstyrkan sjukskriver sig på samma gång.
Sjukskrivningar kan vara länge och kosta mycket pengar så det är billigare att lägga lite mer på sin städning så att man undviker detta.

Det är billigare för ett företag att erbjuda personal friskvård och förmånen att arbeta på en ren arbetsplats än att betala ut sjuklön.
Som kund så bedömer man ofta en butik efter sitt utseende så det är inte bara insidan som räknas utan det är viktigt att det städas i skyltfönster och att man har regelbunden fönsterputs Sollentuna.

Ser butiken bra ut i skyltfönster så är kunden bemötande och har fått ett bra grundförtroende när dom stiger in. Ser dom därefter att butiken är fräsch så finns det en stor sannolikhet att det blir köpt något även om man inte skulle ha något från början. I välstädade butiker tenderar kunder att gå ett varv extra så att man inte missar något bra erbjudande.
Alla butiker tjänar pengar på merförsäljningen där man säljer varor och produkter utöver det som kunden skulle ha.
Väl …

Varför ska man anlita en redovisningsbyrå?

Som företagare eller entreprenör så inser man snabbt vikten av att täcka behovet av en korrekt redovisning av sina intäkter och utgifter.
I proportion som ett företag växer så växer även bokföringen och det blir snabbt en heltidstjänst bara att kontera belopp och registrera kvitton.

Att anlita redovisningsbyrå Sollentuna eller på någon annan ort sparar tid som man istället kan lägga på inkomstbringande arbete.
Om man inte har utbildning eller vetskap om hur allt ska registreras korrekt så får man dessutom lägga ner mycket tid på att lära sig det som man inte vet.

Den moderna digitala tidsåldern tillåter elektronisk förvaring av sin bokföring och dom flesta redovisningsbyråer Stockholm har bra bekväma lösningar som fungerar praktiskt.

Om man inte har startat sitt företag än och är osäker på sin affärsidé om den kommer att hålla så kan man även vid dessa situationer ta hjälp av en redovisningsbyrå.
Det kanske känns bra i teorin och med uträkningar kan man ta reda på om det även fungerar praktiskt, en redovisningsbyrå Stockholm kan fungera som ett bollplank för finslipning av affärsplanen.

Om ett företag ska fungera felfritt så krävs det att mer komplicerade moment utförs smidigt och enkelt, gör man fel någonstans så kan det vara rätt avancerat att rätta till det efteråt.
Att lägga över vissa delar som löner och årsredovisningar på en redovisningsbyrå skapar mer tid över till viktigare uppgifter.

En redovisningsbyrå håller bättre koll på vart pengarna tar vägen och har kunskaper om vad man kan göra avdrag för, det innebär oftast besparingar och effektiviseringar som gynnar ditt företag.
Det handlar sällan om att arbeta billigare utan att man ska göra det smart och inte slösa med resurser.

Fråga runt till olika redovisningsbyråer och fråga vad dom kan göra för just dig och ditt företag, i dom flesta fallen så får man mer tid över och får mer livskvalitet.…