Vikten av kollektivavtal

Sverige har vi ett unikt sätt att reglera löner och arbetsvillkor. Nämligen det vi kallar för ett kollektivavtal. Kollektivavtalet har både för- och nackdelar. Det vill säga, i olika sammanhang kan det ge bra eller dåliga följder för arbetsköpare respektive löntagare. Kollektivavtal har en riktigt spännande historia, som är nära kopplad till svensk historia i stort. Det är även omtvistat och debatteras än idag, ur många olika perspektiv. Du kan hitta en mängd åsikter bland chefer, anställda och politiker som är för kollektivavtal, emot eller till och med någonstans mitt emellan i frågan. Inte sällan befinner sig dessa människor också i samma ”läger”. Somliga företagare är alltså positiva till kollektivavtal, andra negativa, trots att de delar samma ekonomiska intresse. Hur går det ihop? Låt oss djupdyka i frågan om ST Kollektivavtal.

Kollektivavtalets historia

Det kanske kan vara svårt att tro det idag, men i början av 1900-talet var Sverige ett av de oroligaste länderna i världen vad gäller konflikter på arbetsplatserna. Strejkerna avlöste varandra i en ständig dragkamp mellan chefer och arbetare. Arbetsgivare var som regel mycket kritiska mot arbetarorganisering över huvud taget. Löntagarna å sin sida, saknade helt lagstadgade rättigheter. För att bättre reglera arbetsmarknaden ingick arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som ST kollektivavtal. Förhandlingarna mellan de anställdas LO och näringslivets SAF utmynnade i den så kallade decemberkompromissen år 1906. Kompromissen innebar då att de anställda gav upp sin rätt att strejka, så kallad fredsplikt, så länge deras chef följde sin del av avtalet. Istället för konflikt började vi lösa våra meningsskiljaktigheter genom förhandling. Avtalet skrivs alltid mellan intresseföreningarna, alltså förbunden, inte mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. År 1928 beslutade riksdagen att anta lagen om kollektivavtal som gäller än idag.

Fackförbund och kollektivavtal

Det finns många fackförbund som organiserar oss som lönearbetar. Anledningen är att vi alla kan befinna oss i väldigt olika situationer beroende på vilket arbete vi utför. Därmed måste villkoren i våra kollektivavtal se lite annorlunda ut. Kollektivavtal ST är som du säkert vet till för statligt anställda, vilket är en mångfacetterad grupp i sig själv. En del fackföreningar organiserar sina medlemmar baserat på vilken sektor de tillhör. Det kan vara byggbranschen, lantbrukare eller akademiker bara för att nämna några. Vidare finns det också intresseförbund för egenföretagare, frilansare och konstnärer som befinner sig i sin egen, ibland något komplicerade, arbetssituation. Det alla fackförbund har gemensamt är att de finns till för att försvara anställdas intressen gentemot företaget, eller individen, som anställer oss. Som vi förklarat tidigare handlar en stor del av fackföreningens uppdrag att förhandla fram kollektivavtal som är så förmånliga för oss som möjligt.

Andra uppgifter för en fackförening

ST fackförbundet förhandlar inte bara med arbetsgivare, utan med politiker som har möjlighet att förbättra en hel yrkessektor. Det slutar dock inte där. Din fackförening ska även kunna ge dig råd om olika specifika situationer som kan uppstå på jobbet. Det gör de genom att tillhandahålla jurister som är experter på just arbetsrätt. Våra karriärer handlar sällan bara om ren överlevnad, utan många av oss vill utvecklas och utmanas. Då kan din fackförening hjälpa dig genom utbildningar eller karriärcoacher. Utanför jobbet finns det fler fördelar med att vara medlem i en fackförening. Du och resten av din familj brukar kunna få rabatter på lån och försäkringar genom ditt medlemskap. En aktiv och välorganiserad fackförening ordnar regelbundna event.

Från rättigheter till roligheter

Just event för våra medlemmar är en stor del av STs syfte. I grund och botten vill vi utbilda er, som vi gör nu med information om kollektivavtal och andra rättigheter. Vi får inte heller glömma bort den sociala aspekten i att vara aktiv i facket. Träffarna blir tillfällen att lära sig, att nätverka med andra inom samma bransch och sist men inte minst att ha roligt ihop. Gå med i ett statligt fackförbund – gå med i ST direkt. Gå med i facket!…